Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Những nước Đông Nam Á chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào năm 1945 là?

Indonesia, Singapore, Malaysia
Indonesia, Việt Nam, Lào
Việt Nam, Philippine, Miến Điện
Việt Nam, Lào, Cambodia
Đáp án: B - Indonesia, Việt Nam, Lào
2
Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga từ năm 1991 - 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục phát triển ngoại giao với các nước ở ?

Châu Á
Châu Âu
Châu Phi
Châu Mĩ
Đáp án: A - Châu Á
3
Điều khác biệt giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945 - 1975?

Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạng phát triển công nghiệp
Đẩy mạng cách mạng khoa học kĩ thuật.
Sản xuất chế tạo nhiều vũ khí, trang bị kĩ thuật quân sự hiện đại.
Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.
Đáp án: D - Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.
4
Điều gì chứng tỏ rõ rệt nhất tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950).
Năm 1972 sản xuất trong 4 ngày đã đạt bằng sản lượng cả năm của đế quốc Nga cũ.
Nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới.
Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.
Đáp án: C - Nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới.
5
Một trong những mục đích của Tổ chức Liên hợp Quốc là?

trừng trị các hoạt động gây ra chiến tranh
thúc đẩy quan hệ thương mại tự do
duy trì hòa bình và an ninh thế giới
ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường
Đáp án: C - duy trì hòa bình và an ninh thế giới
6
Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai ?

đã hoàn toàn kết thúc.
bước vào giai đoạn kết thúc.
đang diễn ra vô cùng ác liệt.
bùng nổ và ngày càng lan rộng
Đáp án: B - bước vào giai đoạn kết thúc.
7
Khó khăn nào của Anh là do xu thế tiến bộ của lịch sử xã hội?

Trang bị kĩ thuật của Anh phần lớn là lạc hậu
Đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề
Hệ thống thuộc địa của Anh từng bước sụp đổ
Phải dựa vào viện trợ của Mỹ
Đáp án: A - Trang bị kĩ thuật của Anh phần lớn là lạc hậu
8
Thời gian ở Liên Xô (1923 - 1924) Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo nào?

Báo Đời sống công nhân, Báo Thanh niên, tạp chí Thư tín Quốc tế
Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ
Tạp chí thư tín Quốc tế, báo Sự thật, báo Thanh niên
Tạp chí Thư tín Quốc tế, báo Sự Thật
Đáp án: B - Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ
9
Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là?

Đi sang Pháp tìm đường cứu nước
Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước
Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước
Đáp án: C - Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
10
Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là?

Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
Hợp nhất ba tổ chức Cộng Sản thành Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đáp án: B - Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

/10

Trang đầuTrang trước1112131415Trang kếTrang cuối