Bạn đang làm trắc nghiệm theo bộ đề Thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia 2017 THPT Thoại Ngọc Hầu.
Hiện có 40 câu hỏi trong bộ đề này.
1
Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925

Người quê, Tiếng dân
Tin tức, Nhành lúa
Tiền Phong, Diễn đàn Đông Dương
Dân chúng, Tiếng dội An Nam
Đáp án: A - Người quê, Tiếng dân
2
Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

Bù đắp vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Để xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế hai nước Việt - Pháp
Đáp án: B - Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
3
Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản.
Tước đoạt ruộng đất của nông dân
Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch.
Không cho nông dân tham gia sản xuất.
Đáp án: B - Tước đoạt ruộng đất của nông dân
4
Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa nền công nghiệp Pháp sản xuất.
Biến Việt Nam thành căn cứ chính trị - quân sự của Pháp
b & c
Đáp án: D - Đáp án B và C
5
Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là gì?

Vừa khai thác vừa chế biến.
Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
Đáp án: D - Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
6
Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế III?

Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
Quốc tế này đề ra đường lối cách mạng cho Việt Nam.
Quốc tế này giúp nhân dân ta và nhân dân thuộc địa đấu tranh chống thực dân Pháp
Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam
Đáp án: A - Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
7
Sắp xếp các sự kiện sau: 1) Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. 2) Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa Paris. 3) Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội quốc tế cộng sản lần V. 4) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản.

1-2-3-4
4-3-2-1
4-1-2-3
2-3-4-1
Đáp án: B - 4-3-2-1
8
Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-sai (1919).
Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920)
Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)
Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925)
Đáp án: C - Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)
9
Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1925 là gì?

Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Việt Nam
Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930)
Quá trình thực hiện chủ trương vô sản hóa để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào Việt Nam
Đáp án: C - Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930)
10
Từ 1919 - 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

Pháp, Thái Lan, Trung Quốc
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan
Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
Đáp án: D - Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
11
Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là?

Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
Hợp nhất ba tổ chức Cộng Sản thành Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đáp án: B - Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
12
Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là?

Đi sang Pháp tìm đường cứu nước
Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước
Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước
Đáp án: C - Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
13
Thời gian ở Liên Xô (1923 - 1924) Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo nào?

Báo Đời sống công nhân, Báo Thanh niên, tạp chí Thư tín Quốc tế
Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ
Tạp chí thư tín Quốc tế, báo Sự thật, báo Thanh niên
Tạp chí Thư tín Quốc tế, báo Sự Thật
Đáp án: B - Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ
14
Khó khăn nào của Anh là do xu thế tiến bộ của lịch sử xã hội?

Trang bị kĩ thuật của Anh phần lớn là lạc hậu
Đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề
Hệ thống thuộc địa của Anh từng bước sụp đổ
Phải dựa vào viện trợ của Mỹ
Đáp án: A - Trang bị kĩ thuật của Anh phần lớn là lạc hậu
15
Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai ?

đã hoàn toàn kết thúc.
bước vào giai đoạn kết thúc.
đang diễn ra vô cùng ác liệt.
bùng nổ và ngày càng lan rộng
Đáp án: B - bước vào giai đoạn kết thúc.
16
Một trong những mục đích của Tổ chức Liên hợp Quốc là?

trừng trị các hoạt động gây ra chiến tranh
thúc đẩy quan hệ thương mại tự do
duy trì hòa bình và an ninh thế giới
ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường
Đáp án: C - duy trì hòa bình và an ninh thế giới
17
Điều gì chứng tỏ rõ rệt nhất tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950).
Năm 1972 sản xuất trong 4 ngày đã đạt bằng sản lượng cả năm của đế quốc Nga cũ.
Nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới.
Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.
Đáp án: C - Nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới.
18
Điều khác biệt giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945 - 1975?

Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạng phát triển công nghiệp
Đẩy mạng cách mạng khoa học kĩ thuật.
Sản xuất chế tạo nhiều vũ khí, trang bị kĩ thuật quân sự hiện đại.
Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.
Đáp án: D - Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.
19
Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga từ năm 1991 - 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục phát triển ngoại giao với các nước ở ?

Châu Á
Châu Âu
Châu Phi
Châu Mĩ
Đáp án: A - Châu Á
20
Những nước Đông Nam Á chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào năm 1945 là?

Indonesia, Singapore, Malaysia
Indonesia, Việt Nam, Lào
Việt Nam, Philippine, Miến Điện
Việt Nam, Lào, Cambodia
Đáp án: B - Indonesia, Việt Nam, Lào
21
Ấn Độ tuyên bố độc lập nước cộng hòa ngày?

26/11/1948
26/1/1949
26/1/1950
26/01/1951
Đáp án: C - 26/1/1950
22
5 nước sáng lập ASEAN gồm?

Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Việt Nam.
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Bruney
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Singapore
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Mianma
Đáp án: C - Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Singapore
23
Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

Hợp tác trên lĩnh vực du lịch
Hợp tác trên lĩnh vực quân sự
Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục
Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
Đáp án: D - Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
24
Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào?

1976
1977
1986
1995
Đáp án: D - Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995
25
Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi?

Ai Cập
Ma Rốc
Angieri
Angola
Đáp án: C - Angieri
26
Câu nào sai?

Ngày 18/3/1962 Pháp kí hiệp định công nhận độc lập của Angieri
Năm 1974, cách mạng Êtiopia thắng lợi.
Năm 1975, cách mạng giải phóng dân tộc ở Angola và Mô-dăm-bích thắng lợi.
Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.
Đáp án: D - Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.
27
Đối tượng chủ yếu của cách mạng ở các nước Mỹ Latinh là?

Chế độ A-pác-thai.
Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
Giai cấp địa chủ phong kiến
Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
Đáp án: D - Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
28
Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ vào thời gian nào?

Tháng 7/1973
Tháng 12/1989
Tháng 7/1995
Tháng 7/1997
Đáp án: C - Tháng 7/1995
29
Năm 1945, nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh đuổi phát xít Đức lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?

Thái Lan
Philippin
Indonesia
Malaysia
Đáp án: C - Indonesia
30
Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm Châu Phi"?

Có một số nước châu Phi được trao trả độc lập.
Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất, sớm nhất.
Châu Phi là "lục địa trỗi dậy"
Có 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
Đáp án: D - Có 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
31
Năm 1992 ASEAN quyết định sẽ tổ chức Đông Nam Á thành:

Một khu vực hòa bình
Một khu vực mậu dịch tự do
Một khu vực ổn định và phát triển
Diễn đàn khu vực
Đáp án: B - Một khu vực mậu dịch tự do
32
Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới là gì?

Hợp tác không bị cạnh tranh của Nhật, Tây Âu
Kinh tế phát triển, thường xuyên xảy ra những cuộc suy thoái kinh tế.
Vị trí kinh tế ngày càng giảm sút trên toàn thế giới
Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội Mĩ
Đáp án: B - Kinh tế phát triển, thường xuyên xảy ra những cuộc suy thoái kinh tế.
33
Đời tổng thống Mĩ nào gắn liền với "Chiến lược toàn cầu phản cách mạng"?

Ken-nơ đi
Giôn-xơn
Ri-gân
Tơ-ru-man
Đáp án: D - Tơ-ru-man
34
Nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Biết xâm nhập vào thị trường các nước
Nhờ quân sự hóa nền kinh tế
Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất
Giá nhập nguyên vật liệu từ các nước trong thế giới thứ ba với giá rẻ
Đáp án: C - Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất
35
Sự phát triển "Thần kì của Nhật Bản" sau chiến tranh thế giới thứ hai được biểu hiện rõ nét nhất ở điểm nào?

Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân đứng thứ hai thế giới sau Mĩ
Trong khoảng 20 năm (1950 - 1973), tổng sản phẩm quốc dân của Nhật Bản tăng 20 lần.
Từ thập niên 1970 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới tư bản (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản)
Từ nước chiến bại, khó khăn, thiếu thốn, Nhật BẢn vươn lên thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai trong thế giới tư bản, sau Mĩ
Đáp án: D - Từ nước chiến bại, khó khăn, thiếu thốn, Nhật BẢn vươn lên thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai trong thế giới tư bản, sau Mĩ
36
Chính sách thực lực và chiến lược toàn cầu của Mĩ thất bại nặng nề nhất ở?

Trung Quốc
Triều Tiên
Cuba
Việt Nam
Đáp án: D - Việt Nam
37
Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc \"Chiến tranh lạnh\"?

Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ
Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman
Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan
Chiến lược toàn cầu của tổng thống Mĩ Rudoven
Đáp án: B - Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman
38
Sau khi \"chiến tranh lạnh\" chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

Đa cực
Một cực nhiều trung tâm
Đa cực nhiều trung tâm
Đơn cực
Đáp án: D - Đơn cực
39
Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của?

Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế
Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ
Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia
Quá trình thống nhất thị trường thế giới
Đáp án: B - Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ
40
Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau chiến tranh thế giới hai là?

Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học công nghệ
Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất
Đáp án: B - Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

/40