Bạn đang làm trắc nghiệm theo bộ đề Trắc nghiệm cụm từ và câu.
Hiện có 1 câu hỏi trong bộ đề này.
1
Câu "Huế có sông Hương hiền hòa thơ mộng, có núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh" có bao nhiêu cụm danh từ?

1
2
3
4
Đáp án: B - "sông Hương hiền hòa thơ mộng" và "núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh".

/1