Giới thiệu

Tracnghiem.com.vn là trang cung cấp các bài trắc nghiệm trực tuyến, đa dạng nội dung và được cập nhật thường xuyên. Chuyên trang trắc nghiệm tập trung vào các nội dung có tính học thuật, khoa học thuộc nhiều chủ đề, môn học, trắc nghiệm vui, các nội dung trắc nghiệm hỗ trợ sinh viên, học sinh trong các kì thi ứng dụng trắc nghiệm. Việc sử dụng nội dung tại trang là hoàn toàn miễn phí.

Bản quyền và nội dung

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm do chính trang tracnghiem.com.vn biên soạn, tham khảo từ nhiều nguồn và vì mục đích giáo dục. Trong trường hợp người dùng muốn trao đổi về các câu hỏi trắc nghiệm được sử dụng trên trang, xin liên hệ với chúng tôi. Các nội dung do Trắc Nghiệm biên soạn, mã nguồn của trang đều được bảo lưu bản quyền.

Liên hệ

Vượng Nguyễn. Nghiên cứu sinh trường Đại học Auckland - New Zealand.
Since 2017 July.

About us

Tracnghiem.com.vn has been designed, maintained since 2017 July by Vuong Nguyen who is a PhD student at The University of Auckland - New Zealand. The site aims to provide learners, students in particular an online portal to test their skills, knowledge and understandings about a range of topics by taking objective tests.

Those objective tests are either collected from a wide range of open-access resources or exclusively compiled by me. Users can take the tests at anytime and from anywhere as long as they have an internet connection. Tracnghiem.com.vn is, in a nutshell, designed for educational purposes and as a visitor, you can use the contents on the site for whatever you want except duplicate the Internet :-)

All code and selective content are copyrighted.