Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Kết quả của code sau?
$x = 1;
 ++$x;
 $x*= $x;
 echo $x; //4
 echo $x--; //

4
5
1
3
Đáp án: A - x sẽ được xuất trước khi loop.
2
Kết quả của code sau?
<?php
  $b = false;
  if($b = true)
   print("true");
  else
   print("false");
?>

false
true
lỗi
true false
Đáp án: B - về mặt luận lí boolean biến $b vẫn true, chứ không phải mang giá trị false.
3
Kết quả của code sau?
<?php  
  $a=5;
  $b=12;
  $c=10;
  $d=7;
  $e=($a*$b)+$c*$d/$a;
  print($e);
?>

74
154
26
130
Đáp án: A - nhân chia trước cộng trừ sau nên code trên tương tự (5x12) + 10x7/5
4
Địa danh nào sau đây đúng với tên của vùng núi có các bộ phận: phía đông là dãy núi cao, đồ sộ; phía tây là địa hình núi trung bình; ở giữa thấp hơn là các dãy núi xen các cao nguyên và sơn nguyên.

Tây Bắc
Đông Bắc
Trường Sơn Bắc
Trường Sơn Nam
Đáp án: A - Tây Bắc
5
Nét nổi bật của vùng núi Tây Bắc là?

địa hình thấp và hẹp ngang
gồm nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta
gồm các khối núi và cao nguyên
có bốn cánh cung lớn
Đáp án: B - gồm nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta
6
Vùng biển chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông rộng khoảng (triệu km vuông?

3,477
2,0
3,447
1,0
Đáp án: D - 1,0
7
Công cuộc đổi mới của nước ta diễn ra theo ba xu hướng là?

Đổi mới ngành công nghiệp
Đổi mới ngành nông nghiệp
Đổi mới toàn diện về kinh tế - xã hội
Tất cả đều đúng
Đáp án: D - Tất cả đều đúng
8
Tây Bắc - Đông Nam là hướng chính của?

Dãy núi vùng Tây Bắc
Vùng núi Nam Trường Sơn
Dãy núi vùng Đông Bắc
Câu C và A đúng
Đáp án: A - Dãy núi vùng Tây Bắc
9
Vào năm 2000, tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp nước ta lần lượt chiếm 28.4 % và 35.1 % đất tự nhiên của nước ta. Như vậy, diện tích thực tế của hai loại đất này lần lượt là?

8.5 và 10.5 triệu ha
8.0 và 9.3 triệu ha
28.4 và 35.1 triệu ha
9.4 và 11.6 triệu ha
Đáp án: D - 9.4 và 11.6 triệu ha
10
Với chiều dài 3260 km, bờ biển nước ta chạy dài từ?

Quảng Ninh đến Phú Quốc
Hạ Long đến Rạch Giá
Móng Cái đến Hà Tiên
Hải Phòng đến Cà Mau
Đáp án: C - Móng Cái đến Hà Tiên

/10

Trang đầuTrang trước1234Trang kếTrang cuối