Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Political correctness là gì?

Chánh trị phải đạo
Chánh trị tà đạo
Chánh trị giảo hoạt
Sửa lỗi chính tả liên quan tới chính trị
Đáp án: C - Có thể coi là đáp án c. Khái niệm này khá phức tạp, thường gắn với hành động hoặc ngôn ngữ ngọt mía lùi của các chánh trị gia. Xem thêm tại : https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness
2
Bố của Lục Vân Tiên là ai?

Lục Tốn
Lục Tiểu Phụng
Lục Tiểu Linh Đồng
Nguyễn Đình Chiểu
Đáp án: D - Bố này không phải là bố đẻ :-).
3
Kiều có mấy đời chồng?

Bó tay.
Hai đời chồng.
Ba đời chồng.
Bốn đời chồng.
Đáp án: C - Ba thôi: anh Thúc, anh Hải, anh Trọng. Nhưng mà đời nàng, tất nhiên là, lang bạt nhiều phen giang hồ. PS: Có người nói, nàng chỉ có 2 đời chồng là Thúc Sinh với Từ Hải.
4
Tại sao có mistake lại còn có error?

Bọn nó rảnh.
Chắc từ điển rảnh.
Chắc có nghĩa gì khác nhau chớ?
Lỗi ý/không thức được.
Đáp án: D - Đáp án D là đúng.
5
Truth-value của câu là gì?

Nỏ biết.
~ if ($x != true){return false};
chân trị của câu
Cả b và c.
Đáp án: D - Xem tại https://plato.stanford.edu/entries/truth-values/
6
Lolita giống gì?

male
female
neutral
unknown.
Đáp án: B - Trong Lolita (Nabokov) thôi.
7
Tại sao Ngộ Không họ Tôn?

Lập dị
Họ khỉ
Do hôi.
Không biết.
Đáp án: D - Chả biết.

/10

Trang đầuTrang trước131415