Hiện có 2 câu hỏi thuộc chủ đề General.
Bạn có thể duyệt và làm trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề thuộc topic General tại đây.
1
Political correctness là gì?

Chánh trị phải đạo
Chánh trị tà đạo
Chánh trị giảo hoạt
Sửa lỗi chính tả liên quan tới chính trị
Đáp án: C - Có thể coi là đáp án c. Khái niệm này khá phức tạp, thường gắn với hành động hoặc ngôn ngữ ngọt mía lùi của các chánh trị gia. Xem thêm tại : https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness
2
Truth-value của câu là gì?

Nỏ biết.
~ if ($x != true){return false};
chân trị của câu
Cả b và c.
Đáp án: D - Xem tại https://plato.stanford.edu/entries/truth-values/

/10