Hiện có 1 câu hỏi thuộc chủ đề Ngữ Văn.
Bạn có thể duyệt và làm trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề thuộc topic Ngữ Văn tại đây.
1
Câu "Huế có sông Hương hiền hòa thơ mộng, có núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh" có bao nhiêu cụm danh từ?

1
2
3
4
Đáp án: B - "sông Hương hiền hòa thơ mộng" và "núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh".

/10