Hiện có 65 câu hỏi thuộc chủ đề Sử.
Bạn có thể duyệt và làm trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề thuộc topic Sử tại đây.
1
Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là gì?

Vừa khai thác vừa chế biến.
Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
Đáp án: D - Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
2
Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa nền công nghiệp Pháp sản xuất.
Biến Việt Nam thành căn cứ chính trị - quân sự của Pháp
b & c
Đáp án: D - Đáp án B và C
3
Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản.
Tước đoạt ruộng đất của nông dân
Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch.
Không cho nông dân tham gia sản xuất.
Đáp án: B - Tước đoạt ruộng đất của nông dân
4
Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

Bù đắp vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Để xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế hai nước Việt - Pháp
Đáp án: B - Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
5
Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925

Người quê, Tiếng dân
Tin tức, Nhành lúa
Tiền Phong, Diễn đàn Đông Dương
Dân chúng, Tiếng dội An Nam
Đáp án: A - Người quê, Tiếng dân

/10

Trang đầuTrang trước567