Hiện có 4 câu hỏi thuộc chủ đề Vui.
Bạn có thể duyệt và làm trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề thuộc topic Vui tại đây.
1
Bố của Lục Vân Tiên là ai?

Lục Tốn
Lục Tiểu Phụng
Lục Tiểu Linh Đồng
Nguyễn Đình Chiểu
Đáp án: D - Bố này không phải là bố đẻ :-).
2
Kiều có mấy đời chồng?

Bó tay.
Hai đời chồng.
Ba đời chồng.
Bốn đời chồng.
Đáp án: C - Ba thôi: anh Thúc, anh Hải, anh Trọng. Nhưng mà đời nàng, tất nhiên là, lang bạt nhiều phen giang hồ. PS: Có người nói, nàng chỉ có 2 đời chồng là Thúc Sinh với Từ Hải.
3
Lolita giống gì?

male
female
neutral
unknown.
Đáp án: B - Trong Lolita (Nabokov) thôi.
4
Tại sao Ngộ Không họ Tôn?

Lập dị
Họ khỉ
Do hôi.
Không biết.
Đáp án: D - Chả biết.

/10